Cám ơn anh Dũng (Johnny) từ Mỹ đă gửi tặng cho Đoan (Hynos) những tấm h́nh này thật là đáng giá. 
Đoan xin chia sẻ với tất cả các bạn để nhớ tới thời thơ ấu mà Nhóm Khấc Lơ đă từng sống vui nhộn
với nhau bên Lào từ năm 1967..
doanp@free.fr

 

 Du lịch sông Mékong trên thuyền đi từ Vientiane xuống Hạ Lào

 

Hàng sau :Vinh_ Đoan _Ngh́u_Dũng - Hàng trước : Toàn_ Ất_Sơn _Long

 

Từ trái qua phải : Hiếu_Ngh́u_Ông chủ thuyền_ Đoan_Long_ Ất - Đứng : Dũng_Toàn_Sơn

 

Đứng : Đoan_Vinh_Sơn _Ngh́u - Hàng trước : Ất_Dũng_Long_Toàn

 

Làm quen với những người bạn ở Thà Khẹc

 

Ngh́u_Long_ Đoan_Toàn_Trung_Tâm_ Ất 

 

Đoan_Tâm_Ngh́u_Trung_Toàn_Long_Dũng 

 

Paksé 1967

 

Từ trái qua phải  - Đứng : Dũng_Toàn_Ngh́u_ Đoan -  Ngồi : Trung_Tâm_Long

 

Suối cây số 8 Paksé 1967

 

Ngh́u_Long_Toàn_Trung_Dũng_ Ất_ Đoan

 

Trung_ Ất_Ngh́u_Dũng_Đoan_Long_Toàn 

 

Đồng_ Ất_Khang_Long_Ngh́u_Hiếu_Tâm_Dũng_Toàn_ Đoan

 

Đi chơi Tết...Hát nghêu ngao ở vườn 555

 

 Đứng : Hiển(dcd)_Sơn_Đoan - Ngồi : Dũng_Thái_Hoa_Ngh́u (dcd)

 
http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie/
Page refaite 22/08/12 - facebook - 330 - 19/03/13