VĂN

NGHỆ

CY

NH

L

VƯỜN

nguyenthihuong@aol.com wrote:

Khi nao moi lai duoc mot man van nghe

"cay nha la vuon" nhu hoi do !

Cuong v Loan,

 
2 nng tui ny phai ly hinh tu (xua-xua)

ra doa cac bc (chi hai) thi moi thy ting cac chi do...

Chung minh ny giu ti liu ky cng lam, tui ny thuc v (TF1)

 m, Cuong khng trn di xa duoc du Loan nhi !!!!

 
Loan chiu kho moi ra thm nhung tm khac nh,

Chi thi bat du can ri do....

Tham gia dinh cua Cuong nh

TANAP MyHm no thu lm dai mt ln Sr nh

nhung m phai may lai ht my b qun ao

nhu Anh noi vi tu luc qua Phap an ung du d

v hop khng khi tt lnh nn ai cung to b ngang...

Con my anh thi phai xin  anh Thng

dia chi tailor de may my b veston trang...

 

 

HVit
Vo*'i la.i ky` ny cho HVit ln ddo*n ca

hay song ca vo*'i "mang" cu?a HVi.t m.t bi nh!

Vi` h`i 'y em co`n con tm co tp qua'! hihi!

Ta(.ng chi. Mui sinh nh.t ddy
KLoan

 

 
  facebook - 21/03/13