Click l'image pour l'agrandir

Cm ơn chị Nga teresanga@live.com đ gửi hnh kỷ niệm ny v thm những lời thuyết minh (Lgende) thật l vui...

 

Hng thứ nhất: từ tri qua phải :

1.1 Soeur Catherine 1.2 Chị Tm 1.3 Chị Kim Chi 1.4 Chị Thu

1.5 Chị Nương

         
1.6 Chị Nga  (Soeur Theresa Nga hm ấy trong lng khng được vui lắm, v khng được n phước mặc o Dng Charit, mới l "Soeur THẬT", giống như Soeur Marie Francois vậy, v cả Soeur Catherine nữa. Cn cc Soeur Dng khc l ..."Soeur  GIẢ"! 
1.7 Chị Thục

1.8 Chị Banh Tri

1.9 Chị Nhung

1.10 Chị Kim Hồng

1.11 Chị Thanh

 
 
Hng thứ 2 :
2.1 Chị Sng (xem ki, Soeur Sng đeo knh rm cn ngầu hơn cả "Soeur THẬT" l Soeur Marie Francois nữa đấy!!)

2.2 Chị Franoise Mine

2.3 Chi Huong

2.4 Chị Bu

2.5 Chị Bch

2.6 Chị Quế 2.7 Chị Tnh 2.8 Soeur Marie Francois    
                 
Hng thứ 3:
3.1 Chị  Anh Thư 3.2  Chị Đang 3.3  Chị Lan? 3.4 Chị Hằng 3.5 Chị ? 3.6 Chị ? (xm Simuong) 3.7 Chị Ving ? (xm Simuong)  
               

De : Teresa NG <teresanga@live.com>
: PhamKhacHung HoiThanhTam <phamalexandre@yahoo.fr>
Envoy le : Mardi 16 Aot 2011
Chao Hung, cam on Hung da hoi tham chi Nga. Web Hoi Thanh Tam thi khong la-lung gi doi voi chi. Nhung vi email truoc Hung bao tin la tam hinh ay da duoc len webmaster ma chi Nga tim mai khong thay dau ca. Hoa ra la ngay 14/8 moi bat dau xuat hien.
Anh Doan lam kheo qua. Tu mot tam-hinh cu-ky da vang ua, ma lam "magic" bien thanh mot tam hinh moi. Hay qua. Cam on anh Doan nhe.
Men chuc cac anh chi em Truong Hy-Vong duoc huong nhung giay phut cuoi vui ky-niem thoi au-tho, giu mai "nu cuoi tre tho" nhe.
Theresa Nga

 
Paris, 14-08-11

http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie/