L NGỌC HẠ


Lưu bt, tm sự &  kiến

 

Tiếng ht dĩ vng

  Click chaque titre pour l'couter chanter
Ma thu yu đương
Ngy tạm biệt
Tnh bơ vơ
Huế xưa
   
 
 
 
 
 
 

Mến tặng Viễn...

Click chaque titre pour voir les photos

 

  Kỷ niệm Văn Tấn Viễn / L Ngọc Hạ
  Kỷ niệm L Ngọc Hạ 1962 - 1965
  Senlis 02/03/08
 
Xem tiếp trang kỷ niệm
Xun Mậu T 2007 Nostalgie

000784 - 28/09/09

 
Webmaster : Đoan MAJ - 1880 16/06/17