Minh Châu - Viêng - Đoan

Xin chân thành cảm ơn mọi người đă đến chung vui và đóng góp nhân dịp họp bạn mùa hè ngày 18/07/10,

Đặc biệt nhóm bạn Trường làng ta và các anh chị em khác đă giúp trong phần tổ chức và dọn dẹp cùng các chị đă giúp làm các món ăn ngon...Không có ǵ để nói lên ḷng chúng tôi ngoài câu : "Vô cùng Cảm Ơn tất cả các bạn..."


Tous nos remerciements aux amis présents et qui ont contribué à  l'occasion de notre manifestation amicale d'été du 18/07/10.

Particulièrement au Groupe Truong Lang Ta et à tous les autres amis qui nous ont aidé dans l'organisation et le nettoyage de la salle des fêtes associatives et à toutes les amies qui ont donné un coup de mains à préparer la bonne nourriture...Encore un grand merci du fond du coeur.


     

 

Mời xem 3 albums h́nh

 
 

Photos Xuân Thái     Photos Doan    PhotoVideo Phong

 
 

http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie/He_2010/