ECOLE ESPERANCE - VIENTIANE 1959

 
Hàng 1 chụp nữ, đứng từ trái sang phải :
 
Nết - Hạnh - Hoa - Qúy - Kim Phượng - Nguyệt - Như Ư - Thoa - Vân - Liên - Hằng - Hoa .
 
Hàng 2 nữ từ Phải sang trái :
 
Soeur Régina - Hợi -Tố Mai - Pḥng - Bậc Cầm Uyên - Nguyệt - Tư - Bậc Cầm Miu - Ḷ thị Mường - Loan - Minh Phương - Quư .
 
Hàng 3 nam từ phải sang trái :
 
Tuấn - Thái - Phạm Đặng Doanh - Dương - Trường - Tạ Quang Thịnh - Lă Đ́nh Phưong -Sang - An - Lê Ngọc Viên - Đoan - Maurice Mainville (con Bác Hải)- Trần Đức Hoành, Nguyển văn Thanh (Quư ) - Bẩy Viễn ( Lê Văn Viễn ) -Tước - N.T.Cường - Long - Phạm Công Tuấn - Trần Nguyển Vinh (Sửu) - Nguyển văn Liên (Thao kham Liên )
 
Hàng 4 nam từ phải sang trái :
 
Nguyển Van Thịnh - Mai Xuân Tuấn - Bặc Cầm Nhô - Cà Văn Ói - Quàng văn Hứn - Ḷ Van Soan - Nguyển Xuân Quang - Bậc Cầm Xáy - Nguyển Huỳnh (Jacques) - Nguyển Xuân Thái - Đường văn Phương .
 
Cám ơn Tư đă gửi tấm h́nh này...
Légendes de NTC - Bussy St Georges 03-01-12
Présenté par http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie/