KỶ NIM BARBARA DUNG NGUYỄN ( Ex : Lưu Ngọc Dung)

Click sur chaque photo pour voir plus grand - Click vo mỗi hnh sẽ thấy to hơn

 

1962 : Qu Cha, qu Soeurs v qu thầy c ở trường Hy Vọng

 

1962 : Học với C Thắm - Lớp 9me

 

1963 : Học với C Lin (Em c Thắm) - Lớp 8me

 

1963 : Qu Cha, qu Soeurs v qu thầy c ở trường Hy Vọng

 

Kỷ niệm Nol 1965

.

 

Từ tri sang phải - Đứng : Ngọc Phượng (em anh Cầm) - Ngọc Tuyết (Vợ Dũng) - Ng (em Ngọc Chu, dcd) - Vui Thị Kim - Tuyết Nga - Thanh Vn - Bạch Nga - C gio Phượng

 
 

Ngồi : Nhạn - Bch - Dung - Tuyết - Nghĩa

 
     
 

 
 
 

C Phượng dậy ma DM HUYỀN DIỆU. Ma đm Nol 65. Sr ở trường Darasamouth thấy hay hay nn nhờ ma ở trường Darasamouth nn mới c mấy tấm hnh ny đấy

 
 

 

1966 : Qu Cha, qu Soeurs v qu thầy c ở trường Hy Vọng

 

1966 : Học với C Kim nh

 

C năm học với Sr Jean Marie v c Bảo Khnh m khng được chụp hnh, Khng nhớ tại sao ?

 
 

 

Barbara Dung (Lưu Ngọc Dung) v 3 con trai v nng du cả

 
 

Từ tri sang phải : Hải (con t) - Dung - Thương (con du) - Mỹ (con trai đầu) - Ngn (con trai thứ hai)

 

Prsent par Đoan

Hnh chụp ở Houston - Texas - Đm cưới ngy 20-10-2007

 
 
   
   

Cm ơn Dung đ gửi chia sẻ

   

những hnh kỷ niệm ny

   

http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie