PH & NGOAN HỌP BẠN TẠI TORCY NGY 08-07-12

Cm ơn cc bạn đ chia sẻ những hnh ảnh ny...

Hnh Hong Hội - Từ tri sang phải : Nguyn, Chữ, Khương, Ngoan, Đen, Duệ, Kế

 

Hnh Ma G - Từ tri sang phải : Tm, Hứng, Hồng, Hng, Đen, Việt-Hng (đứng sau Đen), Kế, Phc (Ma G), Hoan, Dung, Cẩu, Thnh

 

Hnh Ma G - Từ tri sang phải : Việt-Hng, Kế, Lộc, Hứng, Cẩu, Thnh, Dung, Phc Ma G, ? , Nguyn, ch

Đứng sau : Phet Many, ? (Ai biết tn cho mnh biết nh, cm ơn doan49@gmail.com )

 
 

 
 

Phc Ma G (usa) - Anh K (Belgium)

Phc Ma G (usa) - Chương

 

   

 

 
 

Thu (Chuột) - Phc Ma G

Thng - Đoan Hynos - Phc Ma G

Phc - Vn - Dung - Duy

 

Mời xem tiếp trn Facebook

 

Từ tri sang phải : Ngọc, Cẩu, Phc Ma G, Hng Nng, Bảy, Đoan

Mời xem tiếp trn Facebook 1 - 2 - 3

 

Mời xem tiếp trn Facebook (Kim Phatana)