N 2

 

Qua sự tổ chức của anh chị Lan & Hồng,

anh chị Ph & Ngoan (Hoan - USA) họp bạn

Ngy chủ nhật 08-07-12 từ 12:00 giờ đến 18:00 giờ

tại Restaurant Le Bonheur de Torcy

9 Promenade du Belvdre - Gare RER Torcy - 77200 Torcy - Itinraire

Tl : 0160173909 0620503682

Voir les photos de cette manifestation - Pour les utilisateurs de Iphone, IPad, Android...

Mong sẽ được cc bạn : Tm (Limoges), Hồng, Phc v con gi...sẽ chia sẻ những hnh ảnh trn trang web ny

Mời xem hnh của cc "nhiếp ảnh gia" gửi 1 - 2

Tiễn bạn ln đường (mong bạn thượng lộ bnh an) 1 - 2 - 3

Ph & Hoan về tới nh rồi...

 

Ta cn bạn b Mời xem

"Khấc Lơ" v Tnh bằng hữu Mời xem - Ai Lao Ngy Xưa

Thời đ của Ph & Ngoan Mời xem