Cảm ơn anh chị Liễu & Việt đ tổ chức một bữa cơm thn mật thật l nghĩa ngy 29/05/16 tại tư gia, Chelles...
Cc anh chị em đ trải qua một thời thanh tuổi trẻ tại Vientiane (Lao),
gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ăn uống,
kể nhau nghe chuyện xưa, về ngy xa xưa
ở bn ngi trường Esprance (Hy Vọng) v Lyce de Vientiane...
 
 
 
   

●-

Les photos de Minh Click
   

●-

Les photos de Đoan  Click
   

●-

Les photos de Tường Click
   

●-

Les photos de Chinh  Click
 

Prsent par

 http://doanp.online.fr/hopban/nostalgie/