Sabai di Pimay 2554 (2011)...Voir 1 - 2 - 3 - 4
  Xun họp mặt AFFA 20-03-11... Voir
  Dfil du Nouvel An Chinois Paris 13me 06-02-11... Voir
  Anh chị Khương & Bu họp bạn 16-01-11...Click
  Soire amicale Nol 25-12-10...Click (Voir affiche)
   Chc mừng kỷ niệm 30 năm ngy cưới...Click
    Phật đường Khung Việt ku gọi cứu trợ đồng bo lũ lụt...Click 
  Họp bạn Karaoke 07-11-10 Click 
   
 

2010

Hội AFFA v cc hội đon Marne La Valle sẽ tổ chức vo ngy Chủ nhật 05-12-10 voir


CHC MỪNG TN HỘI TRƯỞNG HỘI THNH TM - Click

  GĐTT ủng hộ Tombola...(kết quả : 31/07/10) Click

 

10-10-10 : Hội Thnh Tm Hướng về Tha Khek (Lo) - Click

 
  Knh chc Xun...Mời xem
  Hội AFFA mừng xun ... Mời xem
  Hội Thnh Tm mừng xun ... Mời xem
    Duy & Vn aux USA en aot 2009...Voir
    Pamela & Melissa Phạm ra trường voir

   Mời xem hnh soire 13/03/10   Click


 
Voir

  


15-12-11