12-10-14

Mừng sinh nhật Mai

1-Click

2-Click

 

20-09-14

Mừng sinh nhật Kelly Kim

1-Click

2-Click

 

14-07-14

Anh chị Alain Lê Thạch & Huệ họp bạn

1-Click 2-Click  

07-07-14

Mừng sinh nhật chị Minh Châu

Click    

25-05-14

Gala de fin d'année 2013-2014 - Club de danse ABM

Click    

18-05-14

Bữa cơm từ thiện - Hướng về thánh đường Paksong

Click    

11-05-14

Họp bạn mừng sinh nhật anh Đen (Amiens)

Click    

03-05-14

Restaurant Le Bonheur de Torcy (Sĩ & Vân)

Click    

27-04-14

Chung Tay Nối Rộng T́ng Thương (A.F.F.A.)

Click    

19-04-14

Một buổi sáng mùa xuân

Click    

13-04-14

Họp bạn Phụng & Hồng

Click    

05-04-14

T́nh Xuân Hội Ngộ (Thanh Phong & Thanh Thanh)

Click