14-07-09 Anh chị Xuân & Phương Click
12-07-09 Anh chị Thạch & Huệ Click

08-07-09

Chúc mừng sinh nhật chị Minh Châu Click
28-06-09 Anh chị Tân & Loan Click
30-05-09 Họp bạn Lê Toàn Click
24-05-09 Anh chị Nguyệt & Tân Click

27-05-09

Chúc mừng sinh nhật chị Điển Click

17-05-09

Mừng thọ tuổi 70 anh Nguyễn Văn Bích Click

02-05-09

Danh & Sisi se sont dit "OUI" Click 1 - 2

mai 2009

Chúc mừng Pamela & Melissa Phạm... Click
19-04-09 Anh chị Onephandara Jean & Ngọc Lan Click

18-04-09

Mariage de Mai & Thierry Click
15-04-09 Restaurant Paradis d'Asie Click
04-04-09 Asia Palace - Bữa cơm t́nh thân Click 1 - 2 - 3 - 4
05-04-09 Anh chị Quang & Ân Click
28-03-09 Restaurant Paradis d'Asie Click
22-03-09 Chị Kim Chi Click
15-03-09 Anh Lê Duy Minh Click
11-03-09 Anh Hoàng Hội Click

08-03-09

Chúc mừng Ông Bà Nguyệt & Tân Click
01-03-09 Anh Đoan - Restaurant Paradis d'Asie Click
07-02-09 Restaurant Paradis d'Asie Click
01-02-09 Restaurant Paradis d'Asie Click
26-01-09 Restaurant Paradis d'Asie Click
20-01-09 Restaurant Paradis d'Asie Click