31-12-08 Saint Sylvestre - Bussy Saint Georges Click

21-12-08

Mừng sinh nhật anh Lê Duy Minh Click
09-11-08 Anh chị Hoa & Kim Click
22-10-08 Anh chị Duy & Vân Click
23-08-08 Anh chị Đen & Khuyên Click
13-07-08 Anh chị Mỹ & Ngoăn Click
29-06-08 Anh Chị Phương & Xuân Click
28-06-08 Mừng thọ 90 tuổi Cụ Nguyễn Thị Gái (Bà cụ Công) Click
25-05-08 Hai chị Chi & Hạnh Click

24-05-08

1er anniversaire de Do Ely Click
11-05-08 Anh chị Thu & Hoa Click
08-05-08 Anh chị Mẫn & Hà Click
27-04-08 Anh chị Báu & Khương (Céline) Click

26-04-08

Noce d'Emeraude de Hứng & Cẩm Hà Click
23-03-08 Anh chị Long & Khang (Fiona) Click
19-01-08 You & Me Paris Click